Personality

Werner SMISMANS is a law graduate from the University of Leuven (K.U.L.)
who subsequently obtained a special degree in Business Law (G.G.S.
Economisch Recht) at the University of Brussels (V.U.B.).

He won the Jura Award with: "The civil procedure and copyright (a state of the art)"
("De burgerlijke rechtsvordering in het auteursrecht, een stand van zaken").

In 1999, he published, together with Tim Nuyens, an article concerning incompatibilities
at public contracts ("Onverenigbaarheden bij overheidsopdrachten", Tijdschrift voor
Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
, 1999, p.33-49

NL FR EN